رویدادهاwww.mop.ir


1389/6/24 چهارشنبه

اداره کل دفتر وزارتی


کریم زمانی
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی - وزارت نفت

آدرس :  تهران – خیابان طالقانی – تقاطع خیابان حافظ – ساختمان مرکزی وزارت نفت – طبقه پانزدهم
تلفن :  61622201  -  61622200
دورنگار :   88939304 ( دبیرخانه) 
پیگیری مکاتبات مردمی :61623786 -021
پیگیری مکاتبات اداری :61623949 -021
سامانه پیامگیر : 88917755
پست الکترونیک : 
vazir-naft@mop.ir

در یک نظام اداری جامع بر اساس  برنامه ریزی اصولی و تدوین شده برای انجام امور ، ارائه یک الگوی منطقی در نحوه عملکرد ، جلوگیری از  هرگونه موازی کاری و حذف امور تکراری  ، رعایت آئین نامه ها و دستور العملهــــــــا ( اداری ، حفاظت اسناد و ... )  ،  انجام صحیح و اصولی مکاتبات با رعایت آئین نامه های مکاتباتی و نگارشی ، تهیه و تدوین گزارشات و مطالب قابل استناد ( از دید علمی و تخصصی ) ، جامع نگری ، حرکت به سوی سیستمی کردن امور و بهره برداری از علوم و فناوری های نو از جمله سیستمهای اتوماسیون اداری (بدون  کاغذ )  و استفاده  حد اکثری  از قابلیت های آن  ( و با رعایت کلیه ملاحظات امنیتی و حفاظتی )  به عنوان پارامترهایی مهم مد نظر قرار گرفته ودر این راستا تلاش میگردد در حرکت به سمت رشد و تعالی سیستمی از امکانات موجود ، حداکثر بهره برداری صورت گرفته و نسبت به اصلاح و رفع نقائص اقدام لازم صورت گیرد .

مجموعه دفتر وزارتی به عنوان یکی از ارکان ستادی ( اداری ) در یک وزارتخانه و به عنوان بازوی اجرایـــــی ( اداری ، نظارتی ،  کنترلی ، در صورت لزوم عملیاتی و ... ) ، ضمن در دست گرفتن برخی امور ، در جهت ایجاد زمینه و بستر مناسب ، شرایط مساعدتری  را برای رسیدگی به امور و سیاست گذاری های اصلی و اصولی توسط مقام عالی وزارت  فراهم می آورد .

به عنوان زیرمجموعه های دفتر وزارتی می توان  به صورت اجمالی به مشاورین و معاونین دفتر در حوزه های تخصصی ، کارشناسان  و تحلیل گران اخبار حوزه نفت ، گاز ، پتروشیمی  و انـرژی ، دبیرخانه های عادی و محرمانه  ، واحد رسیدگی به نامه های مردمی ، واحد پیگیری و ...  ، که ضمن فراهم آوردن یک فضای کاملا تخصصی و کارشناسی به وظائفی از جمله موارد مندرج در ذیل می پردازند اشاره کرد :

-ارائه مشاوره های کاربردی در حوزه های تخصصی بر اساس سیاست های تدوین شده و یا ماموریت ها و تفویض های صورت گرفته ، برگزاری جلسات تخصصی در موارد ارجاعی ، جمع بندی و رسیدگی به تصمیمات و در نهایت ارائه گزارشات استحضاری حسب مورد و ضرورت

-ایجاد بستر مناسب ( از جمله راه اندازی سامانه راهبردی اطلاعات و مدیریت در صورت لزوم ) در جهت جمع آوری آخرین اطلاعات راهبردی حوزه نفت  و در نتیجه ارائه تحلیل مربوط بــه حوزه های تخصصی با کمک معاونین محترم وزیر در حوزه های تخصصی ، مدیران مستقل حوزه های ستادی و همچنین بهره گیری از کارشناسان دفتر وزارتی

-رسیدگی به کلیه مکاتبات اداری فاقد طبقه بندی ( عادی ) و دارای طبقه بندی ( محرمانه ، خیلی محرمانه ، سری و بکلی سری ) ، شامل مکاتبات درون سازمانی و برون سازمانی ، بازبینی متون نامه های اداری مقام عالی وزارت و نظارت بر این نامه ها قبل از توشیح ، ابلاغ دستورات و ارجاع برخی مکاتبات براساس تفویض اختیارات و یا الگوهای تدوینی  ،  پیگیری دقیق مکاتبات اداری و ابلاغیه های مکتوب و شفاهی  ، به جهت تسریع در رسیدگی ها ، دریافت مکاتبات و درخواستهای مردمی ( واصله در سفرهای استانی هیات دولت ،  سفرهای مقام معظم رهبری "مدظله العالی " به برخی استانها،  نامه های  واصله  از  دفتر  ارتباطات  مردمی ریاست جمهوری  و یا سایر وزراتخانه ها و ادارات دولتی  و همچنین  درخواست های واصله بــــه صورت مستقیم ) و رسیدگی به این مکاتبات و در نهایت    پاسخگویی قطعی به آن

-رسیدگی به کلیه امور و هماهنگیهای لازم مربوط جلسات درون سازمانی و برون سازمانی ، ازجمله جلسات  هیات دولت ( کمیسیون های اصلی و فرعی ) ، شوراها ، جلسات با وزرا و مسئولین داخل کشور  و خارج از کشور ، شرکـت در همایش ها و مجامع داخل کشور و خــارج از کشور  ( بین المللی و عمومی ، در حوزه های تخصصصی و... ) و همچنین برنامه ریزی جهت برگزاری همایش سالانه مدیران صنعت نفت
-برنامه ریزی و انجام هماهنگی های مرتبط با سفرها و ماموریت های داخل کشور و خارج از کشور ، ازجمله سفرهای مقام معظم رهبری "مدظله العالی " به استانها ، سفرهای استانی ، راه اندازی طرح ها و  افتتاحیه ها  و ...

-پیگیری ویژه موارد خاص ، برابر ارجاع و نظر مقام عالی وزارت
-برنامه ریزی ملاقات های مردمی با مقام عالی وزارت