رویدادهاwww.mop.ir


1389/5/3 يكشنبه

تماس با ما

وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران

تهران ـ تقاطع حافظ و طالقانی ـ ساختمان مرکزی وزارت نفت - طبقه سوم - روابط عمومی 

 


جهت تماس با مرکز مخابرات وزارت نفت

02161651


پست الکترونیک : info@mop.ir