رویدادهاwww.mop.ir


1389/6/15 دوشنبه

اداره کل حسابرسی و امور مجامع

 
فریده منصوری
مدیر کل حسابرسی و امور مجامع وزارت نفت

http://audit-assembly.mop.ir
 

اهداف:
اداره کل حسابرسی و امور مجامع به عنوان بازوی نظارتی وزیر نفت و در چارچوب اهداف کلان حاکمیتی مصوب در لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت و قانون جدید التصویب وظایف و اختیارات وزارت نفت، سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش نفت و گاز ، افق چشم انداز صنعت نفت و گاز در سال 1404، برنامه های 5 ساله توسعه ملی و قوانین بودجه سنواتی با هدف صیانت و جلوگیری از اتلاف منابع موجود و تلاش در جهت افزایش بهره وری و کارائی و رعایت صرفه های اقتصادی منابع صنعت نفت تلاش می نماید.

استراتژی:
استراتژی این اداره کل در جهت نیل به اهداف مدنظر، در حوزه حسابرسی شامل بهبود کارایی و اثربخشی منابع سازمانهای تابعه وزارت نفت از طریق کاهش اتلاف منابع و افزایش بازدهی و در حوزه امور مجامع شامل ارائه مشاوره های بنگاهداری، مالی، مالیاتی و حقوقی و تلاش مجدانه در جهت شفافیت اطلاعات مالی سازمانهای تابعه وزارت نفت می باشد.


فلسفه تشکیل:

به منظور اجرای وظایف منتج از لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت (مصوب 29/3/1359 شورای انقلاب) و قانون جدید التصویب قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب 19/2/1391) و سایر قوانین و مقررات آمرانه و در جهت اعمال وظایف نظارتی مقام محترم وزارت بر امور شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت نفت و حصول اطمینان از حسن اجرای عملیات و رعایت مقررات و مصوبات در شرکتها و سازمانهای تابعه، اداره کل حسابرسی و امور مجامع در سال 1379 در دو بخش "حسابرسی کل" و "امور مجامع" در ستاد وزارت نفت، زیر نظر مستقیم وزیر نفت ایجاد گردیده است.

اهم شرح وظایف حسابرسی کل
1- اعمال نظارتهای عالیه در سطح شرکت های اصلی و سازمان های تابعه از طریق بررسی و تجزیه و تحلیل گزارش های حسابرسان داخلی ، مستقل و سایر گزارش های مالی و عملیاتی درجهت بهبود عملکرد مدیریت.
2- ایجاد و بروز رسانی سامانه جامع حسابرسی بمنظور تجمیع ، طبقه بندی ، تلخیص و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از گزارشهای حسابرسی داخلی و پیگیری نتایج و دستاوردهای مربوطه
3- ایجاد دبیرخانه شورای عالی حسابرسی به منظور تعیین چارچوب و خط مشی لازم جهت پاسداری و ارتقاء اصول حرفه ای و استانداردها و برقراری  هماهنگی و وحدت رویه در انجام حسابرسی های داخلی در شرکتهای اصلی و سازمانهای تابعه .
4- تدوین و تکمیل منشور و دستورالعملهای حسابرسی با همکاری و مشارکت حسابرسان داخلی و برنامه ریزی و ایجاد روشهای واحد به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های کلیه واحدهای حسابرسی و نظارت بر اجرای آنها در سطح شرکتهای اصلی و سازمانهای تابعه .
5- ابلاغ استانداردها ، برنامه های آموزشی  و بکارگیری روش های نوین در امور حسابداری ، حسابرسی و مدیریت مالی متناسب با صنعت نفت .
6- تهیه و ارائه آمارهای عملکرد حسابرسی های داخلی بصورت ادواری برای مقام عالی وزارت.
7- انجام حسابرسی های مدیریت و سایر حسابرسیهای ویژه شرکت ها و سازمان های تابعه به دستور مقام عالی وزارت و همچنین سایر واحدهای ستاد وزارت نفت که تابع چهار شرکت اصلی نبوده و زیر نظر مقام عالی وزارت اداره می شوند.
8-  سایر وظایف نظارت و ارزیابی ارجاعی توسط مقام عالی وزارت به منظور حصول اطمینان از عملکرد آنها در انطباق با اهداف مصوب.

اهم شرح وظایف امور مجامع
1- هماهنگی لازم در برگزاری جلسات مجامع عمومی شرکتهای اصلی و سازمانهای تابعه وزارت نفت و تنظیم و پیگیری ارائه دستور جلسات مجامع عمومی و ارائه گزارشات کارشناسی در خصوص صورتهای مالی و گزارشات بودجه شرکتها و سازمانها
2- نظارت بر عملکرد امور مجامع شرکتهای فرعی تحت پوشش وزارت نفت
3- نظارت بر روند اجرای مصوبات مجامع عمومی شرکتهای اصلی و سازمانهای تابعه وزارت نفت و ارائه گزارشهای مورد نیاز در خصوص اقدامات انجام شده در مورد تکالیف مقرر به رئیس محترم مجمع عمومی.
4- شرکت در کلیه جلسات کارشناسی و مجامع عمومی بودجه، صورتهای مالی و طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای شرکتهای اصلی و سازمانهای تابعه وزارت نفت و اظهار نظر کارشناسی نسبت به مباحث مربوطه
5- نمایندگی و شرکت در جلسات مجامع عمومی شرکتها و سازمانهای خارج از وزارت نفت که وزیر نفت عضو مجمع عمومی آنهاست و اظهار نظر کارشناسی نسبت به موارد دستور جلسات و مصوبات مجامع عمومی آنها.
6- بررسی و اظهار نظر کارشناسی نسبت به صورتجلسات هیات مدیره شرکتهای اصلی وزارت نفت در انطباق با قوانین و مقررات موضوعه و پیگیری انجام موارد اصلاحی.
7- بررسی و اظهار نظر کارشناسی نسبت به طرحها و لوایح، مقررات، دستورالعمل ها، اساسنامه ها،  آئین نامه ها ، نظام نامه ها  و برنامه های کلان مرتبط با وظایف ذاتی جهت طرح و تصویب در مراجع ذیصلاح.
8- ایجاد و بروز رسانی سامانه جامع امور مجامع و جمع آوری و نگهداری کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت استفاده کاربران امور مجامع شرکتهای اصلی و  تهیه گزارشات لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط.
9-  مشارکت در تدوین برنامه آموزشی مناسب به منظور فراگیری مهارتهای بنگاهداری، مالی و مالیاتی مدیران شرکتهای اصلی و سازمانهای تابعه وزارت نفت.
10- انجام سایر وظایف ارجاعی از سوی مقام عالی وزارت یا مجمع عمومی شرکتهای اصلی و سازمانهای تابعه وزارت نفت و پیگیری آنها تا حصول نتیجه.

راه‌های ارتباطی با مجموعه های اصلی اداره کل
دفتر مدیر کل حسابرسی و امور مجامع:
آدرس: خیابان حافظ – تقاطع طالقانی- ساختمان مرکزی قدیم وزارت نفت- طبقه 13- اتاق 1301
تلفن: 61623515  فاکس: 61623069  پست الکترونیک:

دبیرخانه اداره کل حسابرسی و امور مجامع:
آدرس:  خیابان حافظ – تقاطع طالقانی- ساختمان مرکزی قدیم وزارت نفت- طبقه 5- اتاق 539
تلفن: 88940094 و 61625057 و 61625058  فاکس: 61625061

دفتر معاونت امور مجامع:
آدرس: خیابان جمهوری- بعد از ساختمان آلومینیوم- کوچه یغما- ساختمان مرکزی هشتم شرکت نفت- ساختمان لاله – طبقه 7- اتاق 704
تلفن: 66722468 و 61624206  فاکس: 66704866 پست الکترونیک:

دفتر معاونت حسابرسی کل:
آدرس: خیابان جمهوری- بعد از ساختمان آلومینیوم- کوچه یغما- ساختمان مرکزی هشتم شرکت نفت- ساختمان لاله – طبقه 7- اتاق 701
تلفن: 66722467 و 61624207 فاکس: 66704736 پست الکترونیک: