رویدادهاwww.mop.ir


1391/9/20 دوشنبه

استانداردهای نفت ایرانمشاهده و استفاده از استانداردهای IPSاستانداردها
تعریف استاندارد:
حداقل الزامات مورد نیاز برای کارهای مهندسی، ساخت و نصب، انتخاب مواد و غیره در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و هدف آن دستیابی به میزان مطلوبی از نظم و کیفیت در یک زمینه خاص می‍باشد.

اهداف تدوین استاندارد در صنعت نفت :
 • یکپارچه و یکسان سازی
 • حداقل الزامات مورد نیاز
 • جلوگیری از دوباره کاری ها
 • صرفه جویی در زمان و هزینه ها
 • دقت، صحت و سرعت
تدوین استاندارد و انطباق آنها با شرایط داخلی کشور (بومی سازی) با استفاده از منابع و مراجع بین المللی انجام می شود.

تاریخچه تدوین استانداردهای صنعت نفت(IPS):
با تصویب هیات مدیره محترم شرکت ملی نفت ایران، کار تدوین استانداردهای صنعت نفت ایران (IPS) از سال 1369 با استفاده از خدمات مشاور و با همکاری مدیریت ها و شرکتهای تابعه وزارت نفت شروع و طی شش سال به صنعت نفت ارائه گردید.

گونه ها:
 • ساخت و نصب
 • مهندسی
 • عمومی
 • بازرسی های ادواری
 • کالا
تعداد استانداردهای تدوین شده اولیه:     378 عنوان
تعداد نقشه های استانداردی اولیه:          185 عنوان
تعداد استانداردهای موجود:                  372 عنوان
تعداد نقشه های استانداردی موجود :     188 عنوان

موارد استفاده:
 • در تاسیسات تولید نفت، گاز، پالایشگاه ها
 • واحد های شیمیایی و پتروشیمی
 • جلوگیری از دوباره کاری ها
 • تاسیسات انتقال و فرآورش گاز و سایر تأسیسات گاز

مشاهده و استفاده از استانداردهای IPS
در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره های 60-88810459 واحد استانداردها و مهندسی تفصیلی تماس حاصل فرمایید.