پنجشنبه 6 آذر 1399   10:55:46"کارگروه ویژه بانوان شاغل در صنعت نفت"
 

کارگروه ویژه بانوان شاغل در صنعت نفت با دستور جناب آقای دکتر سلحشور معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت با هدف بررسی و بازنگری مسائل و چالشهای مرتبط با بانوان از مرحله جذب در صنعت نفت تا بازنشستگی آنان تشکیل شده و از تاریخ 19/4/91 با مسئولیت خانم مهندس عاکفیان مدیرکل محترم بهره­وری وتوسعه کارآفرینی شروع به کار نموده و اعضای کارگروه با معرفی از سوی مدیران عامل شرکت‌های اصلی و مسئولین ذیربط و براساس احکام جداگانه‌ای از سوی معاون محترم توسعه منابع انسانی و مدیریت منصوب شده‌اند.
کارگروه ویژه بانوان شاغل در صنعت نفت از طرحها و پیشنهادهای خلاقانه همکاران گرامی در جهت رفع مشکلات و چالشهای بانوان شاغل در صنعت نفت استقبال کرده و از طرحهای برتر تقدیر خواهد شد. 
جهت ارتباط با اعضای کارگروه ویژه بانوان یا درج نظرات و پیشنهادات خود به سامانه پیشنهادات و انتقادات مراجعه فرمایید.