دوشنبه 8 آذر 1400   18:26:39
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 اداره کل توسعه پشتیبانی ستاد وزارت نفت

    معرفی اداره کل پشتیبانی و مالی ستاد وزارت نفت


 • اداره کل پشتیبانی و مالی ستاد وزارت بمنظور تسهیل در انجام امور اداری ، مالی و پشتیبانی کارمندان ستاد ایجاد و بر اساس آخرین تغییرات در ساختار سازمانی ، متشکل از معاونت نیروی انسانی ، معاونت خدمات و امور مالی تلاش می نماید تا خدماتی شایسته کارکنان ستاد را ارائه نماید .


    چشم انداز ، ماموریت و اهداف کلان


 • چشم انداز:

  ایجاد سازمانی پویا، پاسخگو و مورد اعتماد در ارائه خدمات متمایز اداری ، مالی و پشتیبانی اثربخش و کارا به کارکنان ستاد وزارت نفت


  مأموریت:

  برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های اداری ، مالی و خدماتی کارکنان ستاد وزارت نفت و ایجاد هماهنگی با واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی


  اهداف کلان:

  این مدیریت سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده و تلاش می نماید با توجه به اسناد بالادستی نظیر سند چشم انداز 20 ساله نظام ، چشم انداز صنعت نفت ، برنامه های پنجساله توسعه ، سند راهبردی توسعه منابع انسانی وزارت نفت و ... به اهداف ذیل نائل گردد .
  • تأمین ، حفظ و ارتقاء منابع انسانی متخصص و کارآمد بر اساس شایسته سالاری و عدالت محوری

  • ایجاد و توسعه داراییهای معنوی از طریق خلق، ذخیره ، انتشار و بکارگیری دانش کارمندان مجرب

  • ارتقاء سطح کیفی زندگی کاری کارکنان با برنامهریزی، پشتیبانی و نظارت بر ارائه بهنگام خدمات اداری ، مالی و رفاهی مبتنی بر رعایت کرامت انسانی

  • یکپارچه سازی و مکانیزه نمودن سیستم های اداری و مالی بمنظور کاهش زمان ارائه خدمات

  • نظارت کامل بر حسن اجرای مصوبات و بخشنامههای اداری، مالی، رفاهی و بودجهای

  • ایجاد هماهنگی بمنظور تسریع در انجام طرح های مصوب سفرهای استانی مقام معظم رهبری و دولت خدمتگذار در سفرهای استانی در حوزه وزارت نفت

  • توانمندسازی کارکنان از طریق برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی در چارچوب نظام آموزشی هدفمند

  • ایجاد ارتباط مستمر و فعال با واحدهای درون سازی و برون سازمانی

  • ارائه گزارشات تحلیلی مربوط به بودجه بمنظور اخذ تصمیمات لازم در جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای آن

  • هم افزایی و سرعت بخشی به خدمات رسانی با ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی

  • تأمین بهنگام نیازمندیهای کالا و تجهیزات مورد نیاز و نگهداری اموال با حداکثر کیفیت و حداقل هزینه    طرح ها و برنامه ها ی جاری


 • ١- مستند سازی فرآیندهای انجام کار در اداره کل پشتیبانی و مالی ستاد

 • ٢- بازنگری و اصلاح فرایندهای اداری با بهره برداری حداکثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • ٣- اندازه گیری سطح سلامت روان کارکنان ستاد وزارت نفت

 • ٤- تعیین و اندازه گیری شاخصهای بهره وری بمنظور تعیین وضعیت فعلی ، عارضه یابی و برنامه ریزی برای بهبود شاخص ها در آینده

 • ٥- بروز رسانی نیازهای آموزشی کارکنان و مدیران ستاد

 • ٦- تهیه بروشور به منظور اطلاع رسانی خدمات اداری و رفاهی به کارکنان ستاد

 • ٧- تغییر ، اصلاح و تجمیع فرم های در حال گردش خدمات اداری و مالی

 • ٨- تکمیل و بروز رسانی سیستم اطلاعات خودرویی وزارت نفت

    ساختار سازمانی اداره کل پشتیبانی و مالی ستاد


 • ١- معاونت نیروی انسانی :

  تقویت و بهبود عوامل موثر بر رضایت کارمندان با ارائه خدمات اداری مناسب ، تأمین و ارتقاء کارکنان شایسته در سمتهای سازمانی ستاد ، توانمندسازی کارکنان از طریق دوره های آموزشی حین خدمت، کارگاههای آموزشی و سمینارهای مرتبط و کاهش مسائل و مشکلات اداری و خانوادگی از وظایف این معاونت می باشد .
  در ادامه فعالیتهای واحدهای مجموعه معاونت نیروی انسانی باختصار معرفی می گردد .

 •    ١-١ امور کارکنان

  امور کارکنان ستاد متشکل از واحدهای ذیل، وظیفه خدمت رسانی در زمینه مسائل پرسنلی کارکنان ستاد وزارت نفت را برعهده دارد.
  o آمار، اطلاعات و بایگانی کارکنان (ایجاد پرونده پرسنلی ، ارائه آمارهای مورد نیاز ، بروز رسانی اطلاعات شخصی و پرسنلی کارکنان و ... )
  o انتقالات و ترفیعات (انتصاب، ترفیع ، معادل ریالی ، صدور برگ اقدامات پرسنلی، کاریابی و... )
  o حقوق و دستمزد (تعیین حقوق ، برقراری فوق العاده های شغل ، پرداخت ترفیعات، اضافات شایستگی و ..)
  o مزایا (بازنشستگی، احتساب سوابق ، کمیته تعیین تکلیف و کمیته موارد خاص و ... )
  o ماموریتهای خارج از کشور (پرداخت هزینه های ماموریت به خارج از کشور، صدور بلیط هواپیما، محاسبات ارزی ، واریز بدهی ارزی و... )
  o کارگزینی (پرداخت وام ها، هزینه های درمانی ، طرح سوابق کارکنان و تعدیل مدرک ، صدور گواهی اشتغال بکار ، صدور کارت باشگاه و نفت کارت ، برقراری کمک هزینه ها ، مرخصی های کارکنان ، ماموریت های داخلی و ...)

 •    ١-٢ آموزش

  برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی بر اساس نیازهای آموزشی و ارزیابی مستمر دوره ها بمنظور ارتقا کیفی بر عهده واحد آموزش ستاد می باشد
  اهم وظایف آموزش به شرح ذیل می باشد :
  o سیاستگزاری و تدوین برنامه های آموزشی مورد نیاز مدیران و کارکنان ستاد
  o برنامه ریزی و هماهنگی شرکت مدیران و کارکنان ستاد در دوره های آموزشی و همایشهای مرتبط شغلی
  o نظارت بر اجرای مستمر و صحیح دوره های آموزشی پیش بینی شده از طریق برقراری ارتباط با مسئولین مربوطه و افراد تحت آموزش
  o تعیین و بروزرسانی مستمر نیازهای آموزشی مشاغل ستاد
  o نظارت بر حسن اجرای برنامه های کارآموزی کارکنان جدیدالاستخدام ستاد

 •    ١-٣ برنامه ریزی نیروی انسانی

  پیش بینی نیروی انسانی مطلوب و شایسته مورد نیاز و تأمین از منابع مختلف داخلی و خارجی سازمان ، تعیین حرفه های تخصصی بمنظور طراحی مسیرهای شغلی و کارراهه فردی کارکنان و اجرای برنامه های جانشین پروری در حیطه وظایف برنامه ریزی نیروی انسانی ستاد قرار دارد.
  اهم وظایف برنامه ریزی نیروی انسانی ستاد به شرح ذیل می باشد :
  o اجرای نظام جامع برنامه‌ریزی نیروی انسانی از طریق طراحی و اجرای مدل‌های برآورد نیاز نیروی انسانی، تجزیه و تحلیل مشاغل،برنامه ریزی انتصابات، برنامه‌ریزی جانشینی، برنامه‌ریزی کار راهه و طراحی روش‌های سنجش و ارزیابی عملکرد کارکنان
  o تدوین اصول و روشهای تأمین ،پرورش ،ترفیع ،ارتقاء ،جابجائی ،نقل و انتقال و خروج نیروی انسانی
  o بررسی و تأئید انتصابات و ترفیعات کارکنان در واحدهای تابعه ستاد وزارت نفت
  o بررسی تأثیر عوامل محیطی بر ساختار و نیازهای نیروی انسانی و پیش بینی این نیازها در دوره های بلند مدت با توجه به تأثیر عوامل تکنولوژی و اقتصادی

 •    ١-٤ روابط کار و مددکاری اجتماعی

  ساماندهی و تنظیم روابط بین کارکنان ، اجرای بهینه برنامه های بهبود محیط کار ، رسیدگی به امور رفاهی جانبازان، اسراء وخانواده های معظم شهدا ،بررسی مشکلات مددجویان ستاد ، ارائه راهکارهای مناسب به منظور ارتقاء سلامت روان کارکنان بر عهده واحد روابط کار و مددکاری اجتماعی است.
  اهم وظایف روابط کار و مددکاری اجتماعی ستاد به شرح ذیل می باشد:
  o بررسی گزارش حادثه یا فوت کارکنان و پیگیری مسائل مرتبط در قالب اجرای طرح تامین آتیه
  o رسیدگی به مسائل محیط کاری و مشکلات روابط بین فردی کارکنان و اجرای برنامه های بهبود محیط کار بمنظور افزایش رضایت مندی کارکنان و کاهش شکایات فردی و جمعی کارکنان
  o تجزیه و تحلیل مشکلات مادی، معنوی و عاطفی کارکنان و خانواده های تحت پوشش
  o تسهیم وام اضطراری واحدهای ستادی و پرداخت کمک های بلاعوض ، وام مصوبه و وام اضطراری در چهار چوب مقررات ، امکانات و بودجه مصوب
  o انجام اقدامات مربوط به انتخاب مدیران و کارمندان نمونه ستاد • ٢- معاونت خدمات

  ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی و اجتماعی مبتنی بر عدالت و کیفیت ، برقراری ارتباطات موثر با سازمانهای دیگر، پیگیری تعهدات وزارت نفت در سفرهای استانی مقام معظم رهبری و هیئت محترم دولت و انجام کلیه امور مربوط به حمل و نقل ستاد و چهار شرکت اصلی بر عهده معاونت خدمات می باشد .
  در ادامه فعالیتهای واحدهای مجموعه معاونت خدمات باختصار معرفی می گردد .

 •    ٢-١ هماهنگی ستادها و خدمات

  تهیه و تنظیم خط مشی ها و تدوین روشهای مناسب بمنظور برقراری عدالت در ارائه خدمات رفاهی، اجتماعی و تسهیلات اعطایی به کارکنان ستاد در واحد هماهنگی ستادها وخدمات صورت می پذیرد.
  اهم وظایف هماهنگی ستادها وخدمات ستاد به شرح ذیل می باشد:
  o برنامه ریزی ، کنترل و هدایت فعالیتهای تدارک و تامین کالا و لوازم مورد نیاز واحدهای ستادی بر اساس بودجه مصوب
  o بررسی احتیاجات ستاد در بخش خدمات اجتماعی ، امور مسافرت ، نقلیه و خدمات عمومی و تخصصی
  o برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور مربوط به مراسم های مذهبی و ملی با هماهنگی شرکتهای تابعه (اعیاد ، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ، بزرگداشت حضرت امام خمینی (س) ، برگزاری انتخابات و....)
  o برنامه ریزی و تخصیص سهمیه امکانات رفاهی شرکتهای تابعه وزارت نفت همچون تسهیلات آبعلی ، محمود آباد ، زائر سرای مشهد مقدس به کارکنان ستاد
  o همکاری در پیش بینی و تهیه بودجه مورد نیاز خدمات رفاهی کارکنان ستاد
  o انجام کلیه خدمات پشتیبانی مربوط به تخصیص فضای اداری، امور مخابرات وتشکیل کارگروه تلفن همراه

 •    ٢-٢ دفتر ارتباطات برون سازمانی

  سازماندهی مناسب و اتخاذ تدابیر اصولی جهت برقراری ارتباطات موثر با سایر وزارتخانه ها ، ارگانها و دستگاههای اجرایی بمنظور هم افزایی ، توسعه همکاریهای مشترک و مرتفع نمودن مسائل مرتبط از طریق دفتر ارتباطات سازمانی صورت می پذیرد.
  اهم وظایف دفتر ارتباطات برون سازمانی به شرح ذیل می باشد:
  o استفاده از تجربیات موفق سازمانهای دیگر در حوزه وظایف اداره کل پشتیبانی و مالی ستاد
  o برگزاری و هماهنگی جلسات مشترک با سایر سازمانها بمنظور ارائه روشهای نوین خدمات

 •    ٢-٣ دفتر بررسیهای ویژه و پیگیری سفرهای استانی

  پیگیری مستمر تعهدات وزارت نفت در سفرهای استانی مقام معظم رهبری و هیئت محترم دولت و همچنین بررسی و ارائه گزارشات کارشناسی موارد ارجاعی ویژه بعهده دفتر بررسیهای ویژه و پیگری سفرهای استانی است.
  اهم وظایف دفتر بررسیهای ویژه و پیگری سفرهای استانی به شرح ذیل می باشد:
  o بررسی و ارائه گزارش اقدامات و پیشرفت های طرحهای تعهد شده مرتبط با سفرهای مقام معظم رهبری و هیئت محترم دولت به مراجع ذیربط
  o تهیه پیش نویس مصوبات با مشارکت مسئولین استانهای ذیربط و دفتر ریاست جمهوری
  o بررسی موضوعاتی همچون درخواست صاحبان صنایع جهت فروش محصولات خود به وزارت نفت ، تامین سوخت و مواد اولیه پتروشیمی و یا مشارکت در ساخت تاسیسات نفتی

 •    ٢-٤ دفتر هماهنگی حمل و نقل

  مطالعه فنی و اقتصادی در زمینه های حمل و نقل ، بررسی احتیاجات وسائط نقلیه ، هماهنگی با کمیسیون ماده 2 بمنظور فروش خودروها و وسائط نقلیه فرسوده و از رده خارج و جایگزینی آن با انواع مناسب خودرو و تدوین استانداردها و مقررات لازم بمنظور بهره برداری صحیح و مفید از وسائط نقلیه بعهده دفتر هماهنگی حمل و نقل می باشد .
  اهم وظایف دفتر هماهنگی حمل و نقل به شرح ذیل می باشد:
  o پیگیری مستمر و تعامل با سازمان های ذیربط خارج از مجموعه وزارت نفت جهت اخذ مجوزهای قانونی لازم در رابطه با خرید انواع وسایط نقلیه مورد نیاز و فروش خودروهای فرسوده و مازاد بر نیاز شرکت های تابعه
  o بررسی و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص مشخصات فنی پیشنهادی شرکت های تابعه در مورد خرید انواع وسایط نقلیه
  o برگزاری کمیسیون تخصصی خودرو وزارت نفت ، تصویب خرید دستگاههای مورد نیاز و ارائه گزارشات مستند و انعکاس به مراجع قانونی
  o بروزرسانی سیستم مکانیزه اطلاعات خودروی ملکی وزارت نفت
  o جمع آوری اطلاعات وآمار خودروها جهت اخذ سهمیه و مجوز طرح ترافیک مورد نیاز چهار شرکت اصلی و ستاد و توزیع آرم ترافیک بین متقاضیان • ٣- امور مالی و ذیحسابی

  انجام عملیات مالی مربوط به واحدهای ستاد ، انعقاد قراردادهای مالی و ارائه گزارشات موثر مالی جهت تصمیم گیری مقامات ارشد در حوزه بودجه و کنترل هزینه ها در واحد امور مالی ستاد انجام می پذیرد .
  اهم وظایف امور مالی ستاد به شرح ذیل می باشد:
  o برآورد بودجه جاری واحدهای تابعه ستاد وزارت نفت ، جذب و تخصیص اعتبار و تسهیم بین واحدهای ستادی و ابلاغ میزان آن به کلیه واحدها
  o کنترل و تهیه گزارشات تطبیقی مربوط به هزینه های انجام شده از قبیل اضافه کاری ماهانه واحدهای ستادی نسبت به بودجه تخصیصی و تأمین اعتبار علی الحسابها و سندهای مالی مربوطه
  o ارائه تجزیه و تحلیل و گزارش مالی نسبت به موارد درخواستی از سوی حسابرسان داخلی و دیوان محاسبات و دیگر مراجع ذیصلاح قانونی
  o انجام اقدامات مالی انعقاد قراردادها و پرداخت هزینه های مربوط به برگزاری همایش ها مراسم های برگزار شده توسط واحدهای ستادی نفت


 


 
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران است.
استفاده از اطلاعات این سایت با ذکر منبع بلامانع است
Best View in IE7, 1024x768