پنجشنبه 6 آذر 1399   10:42:21
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 اداره کل توسعه پشتیبانی ستاد وزارت نفت

    معرفی اداره کل پشتیبانی و مالی ستاد وزارت نفت


 • اداره کل پشتیبانی و مالی ستاد وزارت بمنظور تسهیل در انجام امور اداری ، مالی و پشتیبانی کارمندان ستاد ایجاد و بر اساس آخرین تغییرات در ساختار سازمانی ، متشکل از معاونت نیروی انسانی ، معاونت خدمات و امور مالی تلاش می نماید تا خدماتی شایسته کارکنان ستاد را ارائه نماید .


    چشم انداز ، ماموریت و اهداف کلان


 • چشم انداز:

  ایجاد سازمانی پویا، پاسخگو و مورد اعتماد در ارائه خدمات متمایز اداری ، مالی و پشتیبانی اثربخش و کارا به کارکنان ستاد وزارت نفت


  مأموریت:

  برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های اداری ، مالی و خدماتی کارکنان ستاد وزارت نفت و ایجاد هماهنگی با واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی


  اهداف کلان:

  این مدیریت سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده و تلاش می نماید با توجه به اسناد بالادستی نظیر سند چشم انداز 20 ساله نظام ، چشم انداز صنعت نفت ، برنامه های پنجساله توسعه ، سند راهبردی توسعه منابع انسانی وزارت نفت و ... به اهداف ذیل نائل گردد .
  • تأمین ، حفظ و ارتقاء منابع انسانی متخصص و کارآمد بر اساس شایسته سالاری و عدالت محوری

  • ایجاد و توسعه داراییهای معنوی از طریق خلق، ذخیره ، انتشار و بکارگیری دانش کارمندان مجرب

  • ارتقاء سطح کیفی زندگی کاری کارکنان با برنامهریزی، پشتیبانی و نظارت بر ارائه بهنگام خدمات اداری ، مالی و رفاهی مبتنی بر رعایت کرامت انسانی

  • یکپارچه سازی و مکانیزه نمودن سیستم های اداری و مالی بمنظور کاهش زمان ارائه خدمات

  • نظارت کامل بر حسن اجرای مصوبات و بخشنامههای اداری، مالی، رفاهی و بودجهای

  • ایجاد هماهنگی بمنظور تسریع در انجام طرح های مصوب سفرهای استانی مقام معظم رهبری و دولت خدمتگذار در سفرهای استانی در حوزه وزارت نفت

  • توانمندسازی کارکنان از طریق برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی در چارچوب نظام آموزشی هدفمند

  • ایجاد ارتباط مستمر و فعال با واحدهای درون سازی و برون سازمانی

  • ارائه گزارشات تحلیلی مربوط به بودجه بمنظور اخذ تصمیمات لازم در جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای آن

  • هم افزایی و سرعت بخشی به خدمات رسانی با ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی

  • تأمین بهنگام نیازمندیهای کالا و تجهیزات مورد نیاز و نگهداری اموال با حداکثر کیفیت و حداقل هزینه    طرح ها و برنامه ها ی جاری


 • ١- مستند سازی فرآیندهای انجام کار در اداره کل پشتیبانی و مالی ستاد

 • ٢- بازنگری و اصلاح فرایندهای اداری با بهره برداری حداکثری از فناوری اطلاعات و ارتباطات

 • ٣- اندازه گیری سطح سلامت روان کارکنان ستاد وزارت نفت

 • ٤- تعیین و اندازه گیری شاخصهای بهره وری بمنظور تعیین وضعیت فعلی ، عارضه یابی و برنامه ریزی برای بهبود شاخص ها در آینده

 • ٥- بروز رسانی نیازهای آموزشی کارکنان و مدیران ستاد

 • ٦- تهیه بروشور به منظور اطلاع رسانی خدمات اداری و رفاهی به کارکنان ستاد

 • ٧- تغییر ، اصلاح و تجمیع فرم های در حال گردش خدمات اداری و مالی

 • ٨- تکمیل و بروز رسانی سیستم اطلاعات خودرویی وزارت نفت

    ساختار سازمانی اداره کل پشتیبانی و مالی ستاد


 • ١- معاونت نیروی انسانی :

  تقویت و بهبود عوامل موثر بر رضایت کارمندان با ارائه خدمات اداری مناسب ، تأمین و ارتقاء کارکنان شایسته در سمتهای سازمانی ستاد ، توانمندسازی کارکنان از طریق دوره های آموزشی حین خدمت، کارگاههای آموزشی و سمینارهای مرتبط و کاهش مسائل و مشکلات اداری و خانوادگی از وظایف این معاونت می باشد .
  در ادامه فعالیتهای واحدهای مجموعه معاونت نیروی انسانی باختصار معرفی می گردد .

 •    ١-١ امور کارکنان

  امور کارکنان ستاد متشکل از واحدهای ذیل، وظیفه خدمت رسانی در زمینه مسائل پرسنلی کارکنان ستاد وزارت نفت را برعهده دارد.
  o آمار، اطلاعات و بایگانی کارکنان (ایجاد پرونده پرسنلی ، ارائه آمارهای مورد نیاز ، بروز رسانی اطلاعات شخصی و پرسنلی کارکنان و ... )
  o انتقالات و ترفیعات (انتصاب، ترفیع ، معادل ریالی ، صدور برگ اقدامات پرسنلی، کاریابی و... )
  o حقوق و دستمزد (تعیین حقوق ، برقراری فوق العاده های شغل ، پرداخت ترفیعات، اضافات شایستگی و ..)
  o مزایا (بازنشستگی، احتساب سوابق ، کمیته تعیین تکلیف و کمیته موارد خاص و ... )
  o ماموریتهای خارج از کشور (پرداخت هزینه های ماموریت به خارج از کشور، صدور بلیط هواپیما، محاسبات ارزی ، واریز بدهی ارزی و... )
  o کارگزینی (پرداخت وام ها، هزینه های درمانی ، طرح سوابق کارکنان و تعدیل مدرک ، صدور گواهی اشتغال بکار ، صدور کارت باشگاه و نفت کارت ، برقراری کمک هزینه ها ، مرخصی های کارکنان ، ماموریت های داخلی و ...)

 •    ١-٢ آموزش

  برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی بر اساس نیازهای آموزشی و ارزیابی مستمر دوره ها بمنظور ارتقا کیفی بر عهده واحد آموزش ستاد می باشد
  اهم وظایف آموزش به شرح ذیل می باشد :
  o سیاستگزاری و تدوین برنامه های آموزشی مورد نیاز مدیران و کارکنان ستاد
  o برنامه ریزی و هماهنگی شرکت مدیران و کارکنان ستاد در دوره های آموزشی و همایشهای مرتبط شغلی
  o نظارت بر اجرای مستمر و صحیح دوره های آموزشی پیش بینی شده از طریق برقراری ارتباط با مسئولین مربوطه و افراد تحت آموزش
  o تعیین و بروزرسانی مستمر نیازهای آموزشی مشاغل ستاد
  o نظارت بر حسن اجرای برنامه های کارآموزی کارکنان جدیدالاستخدام ستاد

 •    ١-٣ برنامه ریزی نیروی انسانی

  پیش بینی نیروی انسانی مطلوب و شایسته مورد نیاز و تأمین از منابع مختلف داخلی و خارجی سازمان ، تعیین حرفه های تخصصی بمنظور طراحی مسیرهای شغلی و کارراهه فردی کارکنان و اجرای برنامه های جانشین پروری در حیطه وظایف برنامه ریزی نیروی انسانی ستاد قرار دارد.
  اهم وظایف برنامه ریزی نیروی انسانی ستاد به شرح ذیل می باشد :
  o اجرای نظام جامع برنامه‌ریزی نیروی انسانی از طریق طراحی و اجرای مدل‌های برآورد نیاز نیروی انسانی، تجزیه و تحلیل مشاغل،برنامه ریزی انتصابات، برنامه‌ریزی جانشینی، برنامه‌ریزی کار راهه و طراحی روش‌های سنجش و ارزیابی عملکرد کارکنان
  o تدوین اصول و روشهای تأمین ،پرورش ،ترفیع ،ارتقاء ،جابجائی ،نقل و انتقال و خروج نیروی انسانی
  o بررسی و تأئید انتصابات و ترفیعات کارکنان در واحدهای تابعه ستاد وزارت نفت
  o بررسی تأثیر عوامل محیطی بر ساختار و نیازهای نیروی انسانی و پیش بینی این نیازها در دوره های بلند مدت با توجه به تأثیر عوامل تکنولوژی و اقتصادی

 •    ١-٤ روابط کار و مددکاری اجتماعی

  ساماندهی و تنظیم روابط بین کارکنان ، اجرای بهینه برنامه های بهبود محیط کار ، رسیدگی به امور رفاهی جانبازان، اسراء وخانواده های معظم شهدا ،بررسی مشکلات مددجویان ستاد ، ارائه راهکارهای مناسب به منظور ارتقاء سلامت روان کارکنان بر عهده واحد روابط کار و مددکاری اجتماعی است.
  اهم وظایف روابط کار و مددکاری اجتماعی ستاد به شرح ذیل می باشد:
  o بررسی گزارش حادثه یا فوت کارکنان و پیگیری مسائل مرتبط در قالب اجرای طرح تامین آتیه
  o رسیدگی به مسائل محیط کاری و مشکلات روابط بین فردی کارکنان و اجرای برنامه های بهبود محیط کار بمنظور افزایش رضایت مندی کارکنان و کاهش شکایات فردی و جمعی کارکنان
  o تجزیه و تحلیل مشکلات مادی، معنوی و عاطفی کارکنان و خانواده های تحت پوشش
  o تسهیم وام اضطراری واحدهای ستادی و پرداخت کمک های بلاعوض ، وام مصوبه و وام اضطراری در چهار چوب مقررات ، امکانات و بودجه مصوب
  o انجام اقدامات مربوط به انتخاب مدیران و کارمندان نمونه ستاد • ٢- معاونت خدمات

  ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی و اجتماعی مبتنی بر عدالت و کیفیت ، برقراری ارتباطات موثر با سازمانهای دیگر، پیگیری تعهدات وزارت نفت در سفرهای استانی مقام معظم رهبری و هیئت محترم دولت و انجام کلیه امور مربوط به حمل و نقل ستاد و چهار شرکت اصلی بر عهده معاونت خدمات می باشد .
  در ادامه فعالیتهای واحدهای مجموعه معاونت خدمات باختصار معرفی می گردد .

 •    ٢-١ هماهنگی ستادها و خدمات

  تهیه و تنظیم خط مشی ها و تدوین روشهای مناسب بمنظور برقراری عدالت در ارائه خدمات رفاهی، اجتماعی و تسهیلات اعطایی به کارکنان ستاد در واحد هماهنگی ستادها وخدمات صورت می پذیرد.
  اهم وظایف هماهنگی ستادها وخدمات ستاد به شرح ذیل می باشد:
  o برنامه ریزی ، کنترل و هدایت فعالیتهای تدارک و تامین کالا و لوازم مورد نیاز واحدهای ستادی بر اساس بودجه مصوب
  o بررسی احتیاجات ستاد در بخش خدمات اجتماعی ، امور مسافرت ، نقلیه و خدمات عمومی و تخصصی
  o برنامه ریزی و نظارت بر انجام امور مربوط به مراسم های مذهبی و ملی با هماهنگی شرکتهای تابعه (اعیاد ، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ، بزرگداشت حضرت امام خمینی (س) ، برگزاری انتخابات و....)
  o برنامه ریزی و تخصیص سهمیه امکانات رفاهی شرکتهای تابعه وزارت نفت همچون تسهیلات آبعلی ، محمود آباد ، زائر سرای مشهد مقدس به کارکنان ستاد
  o همکاری در پیش بینی و تهیه بودجه مورد نیاز خدمات رفاهی کارکنان ستاد
  o انجام کلیه خدمات پشتیبانی مربوط به تخصیص فضای اداری، امور مخابرات وتشکیل کارگروه تلفن همراه

 •    ٢-٢ دفتر ارتباطات برون سازمانی

  سازماندهی مناسب و اتخاذ تدابیر اصولی جهت برقراری ارتباطات موثر با سایر وزارتخانه ها ، ارگانها و دستگاههای اجرایی بمنظور هم افزایی ، توسعه همکاریهای مشترک و مرتفع نمودن مسائل مرتبط از طریق دفتر ارتباطات سازمانی صورت می پذیرد.
  اهم وظایف دفتر ارتباطات برون سازمانی به شرح ذیل می باشد:
  o استفاده از تجربیات موفق سازمانهای دیگر در حوزه وظایف اداره کل پشتیبانی و مالی ستاد
  o برگزاری و هماهنگی جلسات مشترک با سایر سازمانها بمنظور ارائه روشهای نوین خدمات

 •    ٢-٣ دفتر بررسیهای ویژه و پیگیری سفرهای استانی

  پیگیری مستمر تعهدات وزارت نفت در سفرهای استانی مقام معظم رهبری و هیئت محترم دولت و همچنین بررسی و ارائه گزارشات کارشناسی موارد ارجاعی ویژه بعهده دفتر بررسیهای ویژه و پیگری سفرهای استانی است.
  اهم وظایف دفتر بررسیهای ویژه و پیگری سفرهای استانی به شرح ذیل می باشد:
  o بررسی و ارائه گزارش اقدامات و پیشرفت های طرحهای تعهد شده مرتبط با سفرهای مقام معظم رهبری و هیئت محترم دولت به مراجع ذیربط
  o تهیه پیش نویس مصوبات با مشارکت مسئولین استانهای ذیربط و دفتر ریاست جمهوری
  o بررسی موضوعاتی همچون درخواست صاحبان صنایع جهت فروش محصولات خود به وزارت نفت ، تامین سوخت و مواد اولیه پتروشیمی و یا مشارکت در ساخت تاسیسات نفتی

 •    ٢-٤ دفتر هماهنگی حمل و نقل

  مطالعه فنی و اقتصادی در زمینه های حمل و نقل ، بررسی احتیاجات وسائط نقلیه ، هماهنگی با کمیسیون ماده 2 بمنظور فروش خودروها و وسائط نقلیه فرسوده و از رده خارج و جایگزینی آن با انواع مناسب خودرو و تدوین استانداردها و مقررات لازم بمنظور بهره برداری صحیح و مفید از وسائط نقلیه بعهده دفتر هماهنگی حمل و نقل می باشد .
  اهم وظایف دفتر هماهنگی حمل و نقل به شرح ذیل می باشد:
  o پیگیری مستمر و تعامل با سازمان های ذیربط خارج از مجموعه وزارت نفت جهت اخذ مجوزهای قانونی لازم در رابطه با خرید انواع وسایط نقلیه مورد نیاز و فروش خودروهای فرسوده و مازاد بر نیاز شرکت های تابعه
  o بررسی و ارائه نظرات کارشناسی در خصوص مشخصات فنی پیشنهادی شرکت های تابعه در مورد خرید انواع وسایط نقلیه
  o برگزاری کمیسیون تخصصی خودرو وزارت نفت ، تصویب خرید دستگاههای مورد نیاز و ارائه گزارشات مستند و انعکاس به مراجع قانونی
  o بروزرسانی سیستم مکانیزه اطلاعات خودروی ملکی وزارت نفت
  o جمع آوری اطلاعات وآمار خودروها جهت اخذ سهمیه و مجوز طرح ترافیک مورد نیاز چهار شرکت اصلی و ستاد و توزیع آرم ترافیک بین متقاضیان • ٣- امور مالی و ذیحسابی

  انجام عملیات مالی مربوط به واحدهای ستاد ، انعقاد قراردادهای مالی و ارائه گزارشات موثر مالی جهت تصمیم گیری مقامات ارشد در حوزه بودجه و کنترل هزینه ها در واحد امور مالی ستاد انجام می پذیرد .
  اهم وظایف امور مالی ستاد به شرح ذیل می باشد:
  o برآورد بودجه جاری واحدهای تابعه ستاد وزارت نفت ، جذب و تخصیص اعتبار و تسهیم بین واحدهای ستادی و ابلاغ میزان آن به کلیه واحدها
  o کنترل و تهیه گزارشات تطبیقی مربوط به هزینه های انجام شده از قبیل اضافه کاری ماهانه واحدهای ستادی نسبت به بودجه تخصیصی و تأمین اعتبار علی الحسابها و سندهای مالی مربوطه
  o ارائه تجزیه و تحلیل و گزارش مالی نسبت به موارد درخواستی از سوی حسابرسان داخلی و دیوان محاسبات و دیگر مراجع ذیصلاح قانونی
  o انجام اقدامات مالی انعقاد قراردادها و پرداخت هزینه های مربوط به برگزاری همایش ها مراسم های برگزار شده توسط واحدهای ستادی نفت


 
  
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران است.
استفاده از اطلاعات این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
Best View in IE7, 1024x768