یکشنبه 4 آبان 1399   20:38:42
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 اداره کل تشکیلات، روش ها و تعالی سازمانی


    اداره کل تشکیلات و روشها


چشم انداز تشکیلات و روشها
 
 • تحقق اهداف و مأموریت صنعت نفت از طریق طراحی سازمانها، نظامها و روشهای مناسب توسط تشکیلات و روشها و مطابقت ساختار سازمانهای صنعت نفت با ساختار شرکتهای برتر صنعت نفت جهانی.


وظایف تشکیلات و روشها بر مبنای لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت • تهیه و تدوین سازمان ستادی وزارت نفت و ساخت کلی شرکتهای تابعه،نظارت بر سازمان دهی در شرکتهای مذکور و حصول اطمینان از رعایت اصول مصوبه و تبعیت از اهداف و خط مشی کلی (بند ١١)

 • نظارت بر اجرای ضوابط و خط مشی کلی ارزیابی و طبقه بندی مشاغل و هماهنگ ساختن نتایج ( بند ١٢)

اهم مأموریتهای تشکیلات و روشها

 • نظارت و کنترل بر فرآیند سازماندهی و طبقه بندی و ارزیابی مشاغل صنعت نفت به منظور انطباق نظامهای مذکور با اصول موضوعه سازماندهی، دستاوردهای دانش نوین طراحی ساختار وقوانین و مقررات و استانداردهای موجود و انجام مقایسه های تطبیقی.

 • تعیین روابط شرکتهای اصلی و فرعی ،نحوه اداره شرکتهای فرعی و نظام اختیارات سازمانی شرکتهای فرعی بر مبنای اصول اداره شرکتهای مادر تخصصی.

 • تعیین اصول و مبانی کلی برای دسته بندی وظایف در قالبهای ” وظایف حاکمیتی و تصدی“،“وظایف بخش ماندگار و بخش واگذار شونده“،“وظایف اجرایی و نظارتی ”و ”وظایف سیاستگذاری،نظارت و کنترل و ارزش آفرینی“.

 • تدوین سیاستهای اصلاح ساختار بر مبنای تغییرات کلان سازمانی صنعت نفت نظیر واگذاری شرکتها،واگذاری فعالیتها و تغییرات محیطی (اعم از محیط اجتماعی و جهانی).

 • تنظیم اصول ومبانی کلی برای تهیه نظام های مختلف سازمانی اعم از”تولید“، ”بازرگانی“، ”منابع انسانی“ و غیره و یکپارچه سازی نظام های سازمانی.

 • تهیه و تدوین سازمان ستادی وزارتخانه.

استراتژیهای تشکیلات و روشها

اهم استراتژیهای تشکیلات و روشها به قرار زیر است :
 • تحقق اهداف و سیاست های اصل ٤٤ قانون اساسی و به ویژه تغییر نقش دولت از "مالکیت و مدیریت مستقیم" به "هدایت، سیاستگذاری و نظارت".

 • مرتفع نمودن همپوشانی و تداخل وظایف و اختیارات در سازمانها و بخشهای مختلف صنعت نفت.

 • حفظ و کنترل سقف سازمانی و تعیین و برآورد اندازه سمتها برمبنای کارسنجی و استانداردها.

 • مشارکت در اصلاح اساسنامه شرکتهای اصلی برای انطباق با مشخصات شرکتهای هولدینگ.

 • یکپارچه سازی زنجیره ارزش صنعت نفت.

 • مهار رشد غیر منطقی پایه سمتهای صنعت نفت از طریق تعبیه مکانیزم های کنترلی و اصلاح نظام های همجوار ارزیابی مشاغل نظیر حقوق و مزد و برنامه ریزی نیروی انسانی.


تغییر جهت های استراتژیک تشکیلات و روشها

 • تغییر نقش دولت از "مالکیت و مدیریت مستقیم" به " سیاستگذاری ، نظارت و هدایت"

 • حرکت از رویکرد چانه زنی و اغراق در تقاضا برای برآورد اندازه سازمان به رویکرد استاندارد سازی برآورد سمتها و بهره گیری از کارسنجی

 • تغییر وظایف و موضوع فعالیت شرکتهای اصلی از وظایف "اجرایی" به وظایف "سیاستگذاری، نظارت و کنترل، ارزش آفرینی و یکپارچه سازی"

 • تغییر ساختار صنعت نفت از ساختار محصولی به ساختار مبتنی بر یکپارچه سازی زنجیره ارزش صنعت نفت

 • تغییر ساختار صنعت نفت از ساختار متداخل و با همپوشانی زیاد به ساختار فاقد همپوشانی میان وظایف وزارت نفت با شرکتهای اصلی و فرعی و فقدان همپوشانی میان وظایف بخش ماندگار و بنگاههای واگذار شونده صنعت نفت

 • تغییر رویکرد نظام حق جذب از "شغل محوری" به رویکرد "فرد محوری" برای مهار رشد غیر منطقی پایه سمتهای صنعت نفت


دلایل لزوم واحد سازماندهی در ستاد وزارتخانه و فلسفه وجودی تشکیلات و روشها

١) شرکتهای اصلی و فرعی در فرآیند سازماندهی و طبقه بندی و ارزیابی مشاغل صنعت نفت در زمره بخشهای ذینفع هستند و لذا همواره با اغراق در تقاضا سعی در افزایش اندازه سازمان و پایه سمتهای آن دارند. به وی‍ژه آنکه به علت ماهیت دولتی ،هزینه واقعی افزایش سمت و پایه آنرا نمی پردازند لیکن از مزیتهای آن بهره می گیرند لذا لازم است یک بخش نظارت و کنترلی در بالاترین سطح سازمانی در ستاد وزارتخانه – که ذینفع نیز نمی باشد -برای کنترل اندازه سازمان و پایه سمتها استقرار یابد.

٢) در بخش حاکمیتی که می بایست دارای اشراف کاملی بر فرآیند سازماندهی و ارزیابی مشاغل درشرکتهای اصلی و فرعی باشد، ضروری است یک سازمان تخصصی فعالیت نماید تا بتواند موازین علمی سازماندهی را اعم از اندازه سازمان،میزان تمرکز، الگوهای ساختاری متناسب و تغییرات آنها را بر مبنای جایگاه فعالیت در نظام ”بالادستی، میان دستی و پایین دستی ”و ”شرکت اصلی و فرعی“و“ سطوح سازمانی اعم از راهبردی ،میانی و عملیاتی“ تعیین نماید و در نهایت نتایج اندازه سازمان و پایه سمت را برای چهار شرکت اصلی و شرکتهای فرعی بر مبنای رویکرد منطقی، هماهنگ و یکپارچه سازد تا هدف ”حفظ همترازی منطقی پایه سمتها در مجموعه سازمان“ بر آورده شود.

٣) اصول سازماندهی بر تفکیک وظایف اجرایی و نظارتی تاکید دارد و از آنجائیکه شرکتهای اصلی و فرعی بخش اجرایی حوزه سازماندهی هستند لذا بایستی بخش نظارتی سازماندهی نیز در بالاترین سطح سازمانی – در ستاد وزارتخانه- استقرار یابد.

٤) از آنجائیکه از عوامل اصلی رضایت شغلی کارکنان، امکان ارتقا است و پایه سازمان مکانیزم اصلی آن است لذا سازمانها تلاش زیادی برای افزایش پایه های سازمانی –حتی بر مبنای رویکرد غیر منطقی – دارند. در نتیجه می بایست بخشهای کنترلی در شرکتهای اصلی و شرکتهای فرعی بزرگ و واحد تخصصی سازماندهی وزارتخانه در نظر گرفته شوند تا مانع از افزایش غیر منطقی حجم سازمان و پایه سمتها شوند.


اصول سازماندهی ابزار ها و مکانیزم های بکار گرفته شده
کوچک سازی و منطقی سازی اندازه آن
(Down sizing and Right sizing)
 • تعیین و حفظ سقف سازمانی
 • ایجاد سمت در برابر حذف سمتهای بلاتصدی مازاد بر نیاز
 • طراحی مکانیزم های پیرایش سازمانی
تمرکز بر قابلیتهای هسته ای
(Core competency)
 • تهیه نظام واگذاری شرکتها
 • تهیه نظام واگذاری فعالیتها
افقی سازی سازمان
(Flat organization)
 • غنی سازی مشاغل
 • تکامل تدریجی نظام اختیارات شرکتهای فرعی
دستیابی به سازمان مجازی
(Virtual organization)
 • تهیه نظام واگذاری فعالیتها
 • طراحی نظام فناوری اطلاعات

 
  
 
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران است.
استفاده از اطلاعات این سایت با ذکر منبع بلامانع است.
Best View in IE7, 1024x768