آخرین اخبار
1400/2/22 چهارشنبه

معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی:
نبود سمت مناسب، مانع تبدیل وضعیت مشمولان ایثارگر نشود
دکتر فرزین مینو خطاب به مدیران منابع انسانی شرکت‌های اصلی، با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای بخشنامه تبدیل وضعیت مشمولان ایثارگر، یادآور شد: نبود سمت مناسب نباید عذری برای اجرا نکردن کار باشد.


به گزارش وب‌سایت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، علیرضا ترابی، مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت، نامه‌ای با موضوع «قانون تفسیر بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور (سمت سازمانی مناسب) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت نوشته که در بخشی از آن آمده است: «مستند به مفاد بخشنامه تبدیل وضعیت مشمولان ایثارگر، پست بلاتصدی در تشکیلات تفصیلی دستگاه برای انتصاب افراد باید لحاظ شده و در صورت نبود پست بلاتصدی مناسب برای افراد مشمول، دستگاه اجرایی می‌تواند از طریق سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه اجرایی کشور نسبت به پیشنهاد تغییر عناوین پست‌های سازمانی اقدام نماید».

در این نامه با اشاره به ابلاغ مفاد قرارگیری مشمولین در موعد تبدیل وضعیت در برابر سمت سازمانی متناسب با رشته/ مقطع تحصیلی (در صورت وجود سمت بلاتصدی با شرایط احراز مناسب برای افراد مشمول) به شرکت‌های اصلی و توصیه و تأکید بر ایجاد سمت قائم به شخص از طریق تعامل و هماهنگی با امور سازمانی (مهندسی ساختار) در صورت نبود سمت بلاتصدی، آمده است: «با امعان نظر به توضیحات فوق و با توجه به سوالات/ ابهامات منعکس‌شده در باب موضوع (سمت سازمانی) و به‌منظور ممانعت از تطویل فرآیند (فوت زمان) تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول از منظر سمت سازمانی که موجب گله‌مندی‌هایی شده و در مواردی درخواست‌ها برای جابه‌جایی جهت یافتن سمت در سایر واحدها مطرح شده است، پیشنهاد می‌شود در انطباق با قانون و به جهت مدیریت مسائل مطروحه، مراتب مورد تأکید برای اجرا قرار گرفته و به مدیران محترم منابع انسانی منعکس شود».

به‌دنبال نامه مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی به معاون وزیر نفت، مینو خطاب به مدیران منابع انسانی شرکت‌های اصلی وزارت نفت نوشت: مطابق تأکید وزیر محترم نفت، این موضوع (تبدیل وضعیت مشمولان ایثارگر) نباید به تأخیر بیفتد و نبود سمت مناسب نباید عذری بر انجام ندادن کار باشد.