جمعه 16 خرداد 1399   11:58:17
چهارشنبه 23 ارديبهشت 1394 اسناد بالادستی

-          قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

-          سند چشم انداز 20 ساله

-          قانون بودجه سال 1394

-          ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394

-          نقشه راه اصلاح نظام اداری

-         قانون برنامه پنجم توسعه کشور

-          قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت

-          قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

-          سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

-          سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری

-          متن کامل سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود

-          سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

-          نقشه راه سیاست های اقتصاد مقاومتی

-          نقشه راه ارکان اقتصاد مقاومتی

-          سیاست های کلی نظام در خصوص تشویق سرمایه گذاری

-          سیاست های کلی نظام در بخش صنعت

-          سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران در خصوص انرژی

-          سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف

-        برنامه جامع بهره وری کشور