جمعه 9 خرداد 1399   19:29:57
سه‌شنبه 25 شهريور 1393 دوره های آموزشی APO
نگاهی به فعالیت‌های سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)

دوره اینترنتی خودآموز سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISO 27001)

فرصت بازدید مطالعاتی از کشورهای عضو سازمان APO
1. اطلاعات پروژه با کد  PN_15-IN-01-GE-OSM-C
2. فرم درخواست بازدید مطالعاتی تک کشوری
3. شرایط پرداخت هزینه‌ها

دوره اینتزنتی خودآموز در زمینه سازگاری با پیامدهای تغییرات اقلیمی آب و هوا (دوره مقدماتی)


-APO Biodata Form


- دوره اینترنتی در زمینه تعالی کسب و کار بخش عمومی


دوره اینترنتی خودآموز در زمینه رشد سبز و راه‌های عملیاتی‌سازی آن برای توسعه اقتصاد سبز

       
نحوه ثبت نام دوره اینترنتی خودآموز در زمینه رشد سبز و راه‌های عملیاتی‌سازی آن برای توسعه اقتصاد سبز


دوره اینترنتی خودآموز در زمینه نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای

        نحوه ثبت نام دوره اینترنتی خودآموز در زمینه نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای