انتصابات
چهارشنبه 29 اسفند 1397 مدیرکل اداره برنامه‎ریزی راهبردی و مدیریت انرژی وزارت نفت منصوب شد
معاون برنامه‎ریزی وزیر نفت با صدور حکمی، رامش زروانی را به عنوان مدیرکل اداره برنامه‎ریزی راهبردی و مدیریت انرژی این معاونت منصوب کرد.

هوشنگ فلاحتیان در این حکم خطاب به زروانی آورده است: «با توجه به تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند و سوابق جنابعالی در صنعت نفت به موجب این حکم به عنوان مدیرکل اداره برنامه‎ریزی راهبردی و مدیریت انرژی منصوب می‎شوید.

امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال و تلاش مضاعف، در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.»