انتصابات
چهارشنبه 3 بهمن 1397 جانشین رئیس ستاد مستندسازی اموال غیرمنقول صنعت نفت منصوب شد
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت در حکمی سید محمد طباطبایی‌نژاد را به‌عنوان جانشین رئیس ستاد مستندسازی اموال غیرمنقول صنعت نفت منصوب کرد.

در حکم شجاع‌الدین بازرگانی به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار وزیر نفت و رئیس ستاد مستندسازی آمده است: نظر به تفویض ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۹۲ مقام عالی وزارت در هامش نامه شماره ۳۵۲۳۵۸ مورخ ۱۱ آبان‌ماه ۱۳۹۲ این معاونت مبنی بر پیگیری و انجام کلیه فعالیت‌های مرتبط با امور اراضی و املاک نفت و همچنین در راستای بخشنامه‌های شماره 24۰25-۲۸.۱ مورخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۱ و شماره ۳۵۰۷۳-۲۸.۱ مورخ ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۱، بدینوسیله جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان جانشین رئیس ستاد مستندسازی اموال غیرمنقول صنعت نفت جهت انجام وظایف محوله ذیل منصوب می‌نمایم:

۱- ساماندهی اموال غیرمنقول صنعت نفت و نظارت بر عملکرد تحصیل و تملک اراضی و املاک کلیه شرکت‌های تابعه

۲- پیگیری امور مربوط به مستندسازی اراضی دولتی شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه صنعت نفت

۳- شرکت در جلسات کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی و سایر جلسات مربوطه

۴- ایجاد کارگروه اراضی و املاک در شرکت‌های تابعه

امیداست با اتکال به الطاف خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.