انتصابات
سه‌شنبه 27 آذر 1397 مدیرکل امور کشورهای اقیانوسیه، آسیایی و آفریقایی وزارت نفت منصوب شد
معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی در حکمی، مجید پارسانیا را به عنوان مدیرکل امور کشورهای اقیانوسیه، آسیایی و آفریقایی معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت منصوب کرد.

در حکم امیرحسین زمانی‌نیا به مجید پارسانیا آمده است:

«با توجه به دانش، تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مدیرکل امور کشورهای اقیانوسیه، آسیایی و آفریقایی، معاونت امور بین‌الملل و بازرگانی منصوب می‌شوید.

امید است با توکل به خداوند متعال، در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.»