خبر چرخشی
رئیس‌جمهوری بر تکمیل طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت تأکید کرد