آخرین اخبارwww.mop.ir


1398/2/24 سه‌شنبه

نشریه دانشگاه صنعت نفت موفق به اخذ اعتبار علمی- پژوهشی شد

نشریه PBR(Petroleum Business Review) وابسته به دانشگاه صنعت نفت / دانشکده نفت تهران موفق به اخذ اعتبار دائمی علمی – پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.

این نشریه به شماره شاپای نسخه چاپی 4726-2645 و شاپای نسخه الکترونیکی 4734-2645 در حوزه دانش تخصصی غیرفنی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (مدیریت، اقتصاد، حسابداری، مالی، حقوق و قراردادها) به زبان انگلیسی منتشر می شود.

نسخه آنلاین این مجله از طریق آدرس http://pbr.put.ac.ir قابل دسترسی است و اساتید، صاحب نظران، محققان و دانشجویانی که تمایل به داوری و چاپ مقاله در این نشریه را دارند، می توانند به این سایت مراجعه نمایند.