آخرین اخبار
1396/7/25 سه‌شنبه

به‌دنبال برگزاری جلسه داوری؛
21 اثر برگزیده مسابقه نقاشی بهره‌وری آب در سطح صنعت نفت انتخاب شد
آثار برگزیده مسابقه نقاشی با عنوان بهره‌وری آّب که برگزاری آن از اواسط شهریور در سطح وزارت نفت آغاز شد، پس از دریافت و گذراندن مراحل داوری انتخاب شدند.

به گزارش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، برگزاری مسابقه نقاشی با عنوان بهره‌وری آّب از دوازدهم شهریور ماه آغاز شد که پس از انتخاب تعداد 36 اثر منتخب در سطح ستاد وزارت نفت و چهار شرکت اصلی، 21 اثر برگزیده شدند.

به دنبال ارتقای فرهنگ بهره‌وری، شناساندن آن به عنوان یک ارزش در جامعه، خصوصاً در میان کودکان و نوجوانان و نهادینه‌سازی امر بهره‌وری، همچنین براساس بند «ب» اقدامات اجرایی بخش یازدهم برنامه جامع بهره‌وری کشور و در  راستای تصمیم سازمان ملی بهره‌وری ایران جهت برگزاری مسابقه نقاشی کودکان و نوجوانان، این مسابقه در سطح صنعت نفت برگزار شد.

شایان ذکر است، آثار برگزیده جهت مشارکت در مسابقه سازمان ملی بهره‌وری به آن سازمان ارسال خواهد شد.انتهای پیام