پنجشنبه 6 تير 1398   10:29:06


با حضور روسای کمیسیون مشترک آموزش صنعت نفت،
وضعیت سمتها و شاغلین سمت های آموزشی در صنعت نفت بررسی شد

1396/4/3 شنبه

جلسه کمیسیون مشترک آموزش شرکت های اصلی و ستاد وزارت نفت با حضور روسای آموزش این شرکت ها و ستاد برگزار شد.


به گزارش پرتال مدیریت و معاونت توسعه سرمایه انسانی وزارت نفت، در جلسه کمیسیون مشترک آموزش شرکت های اصلی و ستاد وزارت نفت که روز سه شنبه (23 خردادماه) برگزار شد، وضعیت سمتها و شاغلین سمتهای آموزشی در صنعت نفت بررسی شد.

در این جلسه همچنین گزارشی مبنی بر روند بازنگری و ایجاد دوره های جدید آموزشی صنعت نفت در اداره کل آموزش، برنامه ریزی نیروی انسانی و تحول اداری برگزار شد و موضوعات مورد نظر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

 

آرشیو اخبار
نسخه قابل چاپ