شنبه 28 مهر 1397   02:11:17

به‌دنبال برگزاری جلسه داوری؛
21 اثر برگزیده مسابقه نقاشی بهره‌وری آب در سطح صنعت نفت انتخاب شد

1396/7/25 سه‌شنبه

آثار برگزیده مسابقه نقاشی با عنوان بهره‌وری آّب که برگزاری آن از اواسط شهریور در سطح وزارت نفت آغاز شد، پس از دریافت و گذراندن مراحل داوری انتخاب شدند.


به گزارش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، برگزاری مسابقه نقاشی با عنوان بهره‌وری آّب از دوازدهم شهریور ماه آغاز شد که پس از انتخاب تعداد 36 اثر منتخب در سطح ستاد وزارت نفت و چهار شرکت اصلی، 21 اثر برگزیده شدند.

به دنبال ارتقای فرهنگ بهره‌وری، شناساندن آن به عنوان یک ارزش در جامعه، خصوصاً در میان کودکان و نوجوانان و نهادینه‌سازی امر بهره‌وری، همچنین براساس بند «ب» اقدامات اجرایی بخش یازدهم برنامه جامع بهره‌وری کشور و در  راستای تصمیم سازمان ملی بهره‌وری ایران جهت برگزاری مسابقه نقاشی کودکان و نوجوانان، این مسابقه در سطح صنعت نفت برگزار شد.

شایان ذکر است، آثار برگزیده جهت مشارکت در مسابقه سازمان ملی بهره‌وری به آن سازمان ارسال خواهد شد.انتهای پیام

نسخه قابل چاپ